Danh sách Ban chỉ đạo xã Hồng Thái năm 2021-2023

1. Đ/c: Đàng Thị Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Trưởng ban;

2. Đ/c: Bàn Tiến Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng ban;

3. Đ/c: Đặng Trung Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban Thường trực;

4. Đ/c: Đặng Văn Sam - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban;

5. Đ/c: Triệu Tiến Quốc – Phó Chủ tịch HĐND xã: Phó trưởng ban;

6. Đ/c: Bàn Phóng Lành - Chủ tịch MTTQ xã: Thành viên;

7. Đ/c: Đàng Thị Vàng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã: Thành viên;

8. Đ/c: Đặng Thị Dương - Bí thư Đoàn thanh niên xã: Thành viên;

9. Đ/c: Bàn Văn Liều - Chủ tịch Hội Nông dân xã: Thành viên;

10. Đ/c: Bàn Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã: Thành viên;

11. Đ/c: Ma Văn Dũng - Trưởng Công an xã: Thành viên;

12. Đ/c: Bàn Văn Huy – Công chức Chỉ huy trường Quân sự xã: Thành viên;

13. Đ/c: Đàng Thái Xương - Công chức Địa chính NN - XD và Môi trường xã: Thành viên;

14. Đ/c: Đặng Đức Hoài - Công chức Địa chính NN - XD và Môi trường xã: Thành viên;

15. Đ/c: Phạm Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Dân tộc Bán trú TH&THCS xã: Thành viên;

16. Đ/c: Triệu Thị Sinh - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã: Thành viên;

17. Đ/c: Ma Văn Tiểng - Trạm trưởng Trạm Y tế xã: Thành viên;

18. Đ/c: Đặng Thị Hà - Công chức Văn hóa – Xã hội xã: Thành viên;

19. Bí thư Chi bộ các thôn trên địa bàn xã.