Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại huyện Yên Sơn

Sáng 19-3, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo huyện Yên Sơn. Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh.