Chè Shan tuyết Hồng Thái đạt chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái (Na Hang) vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho 21 ha chè Shan tuyết.

 Vùng chè Shan tuyết của HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái (Na Hang).

Nông nghiệp hữu cơ là một hình thức canh tác nông nghiệp để tránh hoặc loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng. Chè Shan tuyết của Hợp tác xã Sơn Trà được khai thác từ những cây chè Shan cổ trồng ở độ cao trung bình trên 1.000m so với mực nước biển. Sản lượng chè bình quân đạt 63 tấn/năm. Việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ góp phần làm tăng chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục